Καθώς το πρόγραμμα Tab4Building έφτασε το τέλος του, μπορείτε να διαβάσετε στα ελληνικά  το τελικό Newsletter   του προγράμματος, που  παρουσιάζει τα  αποτελέσματα καθώς και το έργο των εταίρων για την επίτευξη της βιωσιμότητας του έργου.

Θυμίζουμε πως το έργο είχε ως  προτεραιότητα την συμβολή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα καθως τα FRPs υλικά μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα και του κύκλου ζωής των κτιρίων, λόγω των ιδιοτήτων τους.