Η  Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευεσε  Οδηγό  προς τις Αναθέτουσες Αρχές για την ανίχνευση και πρόληψη συμπαιγνιακών πρακτικών σε διαγωνισμούς προμηθειών.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τα κάτωθι θέματα:

  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  • ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ (ΚΑΡΤΕΛ) ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
  • ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
  • ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ
  • ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΠΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
  • ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ
  • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ