Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ με τίτλο : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Νοέμβριος 2023

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023, στο σύνολοτης Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.489 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 631.880m2
επιφάνειας και 3.226.464 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 1,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,αύξηση κατά 8,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 24,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 .Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023ανήλθαν σε 2.469 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 628.966 m2
επιφάνειας και 3.213.670 m3όγκου, παρουσιάζονταςμείωση κατά 1,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 10,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 25,9% στονόγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022
Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023, στο σύνολο της Χώρας,ανήλθαν σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.914 m2
επιφάνειας και 12.794 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχήςτης Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Νοέμβριο 2023, είναι 0,4%……..

Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου εδώ