Ο ΕΛΟΤ υλοποιεί την αναθεώρηση 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, που θα αποτελέσουν τη 2η έκδοση των ΕΤΕΠ, που θα έχουν εφαρμογή στα Δημόσια Έργα.

Την 04.01.2023 ο ΕΛΟΤ ανακοίνωσε την έναρξη Δημόσιας Κρίσης των πρώτων σχεδίων ΕΤΕΠ .