Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  θέτει  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Παρακαλούνται τα μέλη μας όπως αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση μέχρι και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου βρίσκεται εδώ