Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε  η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ».

Το σχέδιο Νόμου βρίσκεται εδώ

Ιδιαίτερη σημασία για τα μέλη έχει το Τμήμα Δεύτερο – ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ – Άρθρα 324 επόμενα .

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020, και ώρα 8:00.

Παρακαλούνται τα μέλη της Ένωσης, εφόσον επιθυμούν να αποστείλουν μέχρι την 27.05.2020 τις προτάσεις τους στην Ένωση.