Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις»

Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση μέχρι και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023.

Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου βρίσκεται εδώ