Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε  δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ».

Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση μέχρι και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023.

Το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου βρίσκεται εδώ