Τον επαναπροσδιορισμό  των προς δημοπράτηση έργων  με τρόπο ώστε να ληφθεί  υπόψη η  εθνική ανάγκη να υπάρξει αντικείμενο εργασίας και για ατομικές, μικρές και μικρομεσαίες Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά του παραγωγικού ιστού της Ελληνικής οικονομίας, ζητά η  Ένωση από τους αρμόδιους  Υπουργούς