Κατά τη συμμετοχή του Προέδρου της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη στην συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής και στην  Γενική Συνέλευση της FIEC, με μεγάλη απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης που μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει μέτρα για το θέμα της υπερβολικής αύξησης του κόστους υλικών των Κατασκευών.

Η Ένωση κατόπιν αυτής της διαπίστωσης προτείνει   για μια ακόμη φορά τη λύση στους αρμόδιους Υπουργούς, καθώς λόγω και της Ευρωπαϊκής της εμπειρίας και τεχνογνωσίας,  μέσω της συμμετοχής της στην F.I.E.C. (European Construction Industry Federation) και στους E.I.C. (European International Contractors) έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις.