Σημαντική είναι η επιτυχία της Ένωσης καθώς δόθηκε οριστική λύση στο θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ.

Οι  προσπάθειες της ΠΕΔΜΕΔΕ, που ξεκίνησαν από τον Αύγουστο του 2019, με συνεχή αλληλογραφία προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο για την επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι προσπάθειες τελικά απέδωσαν, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολεί τον κλάδο.

Δόθηκε οριστική λύση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ με το ΦΕΚ 148 Β/2020 στο οποίο δημοσιεύθηκε ο Ν. 4714/2020, στο άρθρο 107 του οποίου αναφέρεται ο μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι εντός δύο μηνών  και έπειτα από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, συστήνεται στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, άτοκος και ακατάσχετος «Ειδικός λογαριασμός κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους» για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που οι ΟΤΑ συσσωρεύουν ληξιπρόθεσμες οφειλές,

Στη συνέχεια του άρθρου αυτού αναφέρεται η διαδικασία που πρέπει να τηρούν οι ΟΤΑ , οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα ποσά του λογαριασμού αυτού μόνο για την πληρωμή των παραστατικών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 31.12.2020 και εφεξής.

Επιπλέον με Κοινή Υπουργική Απόφαση  μπορεί να ρυθμίζονται τεχνικά θέματα της εν λόγω διαδικασίας.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ευχαρίστησε τον  Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Θεοδωρικάκο και τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη για την  ικανοποίηση του αιτήματός της και την ψήφιση της διάταξης που προβλέπει το  μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων από τους ΟΤΑ, δίνοντας λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του Κατασκευαστικού κλάδου, καθώς ” Οι προβλέψεις του άρθρου 107 Ν. 4714/2020 αποτελούν θετική ρύθμιση που  θα δώσει  μόνιμη λύση στο χρόνιο πρόβλημα  της κακοδιαχείρισης ορισμένων Δήμων που έχουν σωρεύσει από ετών οφειλές προς τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση στην επιστολή της.