Η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO θα  υλοποιήσουν Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για εργαζόμενους του Κατασκευαστικού κλάδου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος CDWaste Manage VET.

To πρόγραμμα Κατάρτισης θα διεξαχθεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης με εκτιμώμενο χρόνο διάρκειας 80 ωρών, περιέχοντας τις εξής ενότητες:

  1. Νομοθεσία για τα απόβλητα και περιβαλλοντικά ζητήματα
  2. Διαχείριση Αποβλήτων στο Εργοτάξιο
  3. Διαχείριση και Ανακύκλωση ΑΕΚΚ
  4. Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) δομικών υλικών και περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας e-mail στο info@pedmede.gr με θέμα «Συμμετοχή στο CDWaste training», σημειώνοντας ονοματεπώνυμο, και στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.κιν.email).

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Το πρόγραμμα «CDWaste–ManageVET– Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» αποσκοπεί στην προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων του Κατασκευαστικού κλάδου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ και σύμφωνα με την κυκλική οικονομία, μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος https://cdwaste-managevet.com/el/