Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συντονιστικής Επιτροπής Εργασίας για την ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την εφαρμογή του ΒΙΜ (Building Information Modelling)  στην Ελλάδα, που συστάθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και στην οποία συμμετείχε η ΠΕΔΜΕΔΕ δια του Προέδρου της κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, του μέλους της Δ.Ε. της Ένωσης Δρ. Αντωνίου Πανά καθώς και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών Υπουργείων, του ΕΜΠ, του ΑΠΘ και του ΤΕΕ.

Το αποτέλεσμα έρχεται τώρα με μια σειρά από δωρεάν εκπαιδευτικές ημερίδες σχετικά με τη χρήση του BIM στις Κατασκευές  στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου και οδικού χάρτη για την εφαρμογή του ΒΙΜ στην Ελλάδα», σε συνεργασία με τη DG REFORM και τον Ανάδοχο του έργου PwC.

Το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα  εκπαιδεύσεων, το οποίο  περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων αναφέρεται στις εξής κύριες θεματικές ενότητες:

  • Βασικές αρχές BIM (ISO 19650, οφέλη και δυνατότητες του BIM)
  • Χρήση του BIM στη φάση της μελέτης του έργου
  • Χρήση του BIM στη φάση της κατασκευής του έργου
  • Χρήση του BIM στη φάση της διαχείρισης του έργου
  • Παρουσίαση των τυπικών υποδειγμάτων συγγραφής υποχρεώσεων BIM (OIR, PIR, EIR, AIR)

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά 1-3 και 15-17 Μαρτίου, η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλα τα στελέχη του ευρύτερου Μελετητικού και Κατασκευαστικού Κλάδου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα BIM αποσκοπεί στην προώθηση χρήσης BIM μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και ικανοτήτων καθώς και την ενημέρωση του Μελετητικού και Κατασκευαστικού Κλάδου σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητες του.

 

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο.

 

https://forms.gle/KmJmg9aMcs7Yj7AJ6