Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Construction Blueprint η ΠΕΔΜΕΔΕ, από κοινού με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, θα πραγματοποιήσει Πρoγράμματα Κατάρτισης πάνω στις 3 βασικές θεματικές ενότητες του΄Εργου:

  • Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency)
  • Κυκλική Οικονομία (Circular Economy)
  • Ψηφιοποίηση (Digitalization)

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2022 και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης στην οδό Ευμολπιδών 23, στην Αθήνα. H δια ζώσης εκπαίδευση θα έχει διάρκεια 8 ωρών και  σύντομα  θα ανακοινωθούν οι σχετικές ημερομηνίες.

Υπάρχει η δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε όποια/ες θεματικές ενότητες επιθυμούν καθώς και στο σύνολό τους.

Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν και στο τέλος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στείλτε email στο info@pedmede.gr με θέμα «Πρόγραμμα κατάρτισης Construction Blueprint» δηλώνοντας το όνομα σας, ένα τηλέφωνο, το email σας και την ιδιότητα σας καθώς και τις θεματικές ενότητες που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε.