Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Construction Blueprint η ΠΕΔΜΕΔΕ, από κοινού με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, θα πραγματοποιήσει Πρoγράμματα Κατάρτισης πάνω στις 3 βασικές θεματικές ενότητες του΄Εργου:

  • 13-14 Ιανουαρίου, Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency)
  • 20-21 Ιανουαρίου  2023, Κυκλική Οικονομία (Circular Economy)
  • 27-28 Ιανουαρίου 2023,  Ψηφιοποίηση (Digitalization)

 Tα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στα Γραφεία του  IEK  ΑΚΜΗ  στην Αθήνα.

Υπάρχει η δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε όποια/ες θεματικές ενότητες επιθυμούν καθώς και στο σύνολό τους.

Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν και στο τέλος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στείλτε email στο info@pedmede.gr με θέμα «Πρόγραμμα κατάρτισης Construction Blueprint» δηλώνοντας το όνομα σας, ένα τηλέφωνο, το email σας και την ιδιότητα σας καθώς και τις θεματικές ενότητες που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε.