Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ. Ιωάννης Σαρματζής, ενημερώνει τα μέλη ότι μέχρι  την 31/03/2021 θα είναι δυνατή η δήλωση των μειωμένων ενοικίων για τον μήνα Φεβρουάριο 2021