Παραθέτουμε παλαιότερη δικαστική απόφαση σχετικά με το φλέγον θέμα της αναθεώρησης.