Στο άρθρο 17 του  σχεδίου  νόμου που δόθηκε σε διαβούλευση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Μέτρα  για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα» περιλαμβάνεται  επώδυνη διάταξη  που αφορά στους οφειλέτες των ασφαλιστικών Ταμείων.

Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να εγγράφουν υποθήκες στα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών,  να μην τους χορηγούν ασφαλιστική ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου και να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του φορέα μέχρι του ύψους των οφειλών του ακόμα και στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει προβεί σε ρύθμιση τμηματικής οφειλής και έχει συμμορφωθεί με αυτή.

Η καταχρηστική αυτή διάταξη παρέχει επιπλέον ασφάλεια στα Ταμεία στην περίπτωση που ο «συνεπής» οφειλέτης  πάψει να εξυπηρετεί τη ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί, με συνέπεια να κινδυνεύει να χάσει τα περιουσιακά του στοιχεία, αν σταματήσει να πληρώνει κανονικά τις δόσεις της ρύθμισης.

Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν  αυτή η αιφνιδιαστική διάταξη φθάσει στη βουλή.

Γνωρίζουμε όμως ότι θα εναντιωθούμε με κάθε τρόπο προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ακίνητη περιουσία των μελών της Ένωσής μας.