Επιστολή της Ένωσης προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών με την οποία ζητά τον δίκαιο καταμερισμό των προσκλήσεων και των έργων για να έχουν αντικείμενο εργασίας όλες οι ικανές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις