Στην εποχή μας, η ψηφιοποίηση είναι η βασική κινητήρια δύναμη της αύξησης της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς και τις υπηρεσίες. Για να παραμείνει η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ανταγωνιστική ή ακόμη και απλά για να επιβιώσει σε μια ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένη και ανταγωνιστική αγορά, θα πρέπει να ακολουθήσει την ψηφιακή μεταρρύθμιση.

Ο τομέας των κατασκευών χαρακτηρίζεται από ισχυρή παρουσία ΜΜΕ (μικρομεσαίων επιχειρήσεων), χαμηλή κεφαλαιοποίηση, χαμηλό ποσοστό εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, χαμηλές επενδύσεις στην καινοτομία, ποσοστό παραγωγικότητας που έχει αλλάξει ελάχιστα τα τελευταία πενήντα χρόνια και μεγάλη αλυσίδα εφοδιασμού. Επιπλέον, στην αγορά της ΕΕ, οι διαφορετικές γλώσσες, τα διαφορετικά φορολογικά και κανονιστικά πλαίσια ανά χώρα επίσης αποτελούν εμπόδια στις συνεργίες. Το DigiPLACE έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα δίδοντας μία  προστιθέμενη αξία στην αγορά της  ΕΕ.

Το DigiPLACE είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με προϋπολογισμό 1 εκατ. € για τη δημιουργία ενός χάρτη πορείας για τη δημιουργία μια ψηφιακής πλατφόρμας για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ευρώπη. Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι ένα λειτουργικό σύστημα που θα ενσωματώσει διαφορετικές τεχνολογίες και διαφορετικές εφαρμογές και υπηρεσίες.

Το DigiPLACE είναι ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μελλοντικών ψηφιακών πλατφορμών ως κοινά ψηφιακά οικοσυστήματα υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν την καινοτομία, το εμπόριο κλπ. Θα καθορίσει ένα πλαίσιο αρχιτεκτονικής αναφοράς για την πλατφόρμα ψηφιακών κατασκευών με βάση μια συναίνεση σε επίπεδο ΕΕ που θα περιλαμβάνει μια μεγάλη κοινότητα ενδιαφερομένων και θα έχει ως αποτέλεσμα έναν στρατηγικό οδικό χάρτη για την επιτυχή υλοποίηση της αρχιτεκτονικής αυτής. Το DigiPLACE δεν είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας, αλλά ένα πλαίσιο αναφοράς που θα καθορίσει τα γενικά περιγράμματα της πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει υπηρεσίες μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Το DigiPLACE θα βασίζεται σε ένα σχετικό σύνολο συνεργατών, σχετικών τρίτων μερών και μίας συμβουλευτικής επιτροπής. Πρόκειται για μία ομάδα εταίρων που είναι κατά βάση εκπρόσωποι της κατασκευαστικής βιομηχανίας της ΕΕ, υποστηριζόμενοι από δημόσιες αρχές από 3 χώρες, καθώς και συμβουλευτικούς εταίρους, όπως ορισμένοι εκδότες όπως η Autodesk και άλλοι, οι οποίοι θα συνεργαστούν για 18 μήνες για τη δημιουργία του πλαισίου αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας υπό την ηγεσία του Politecnico di Milano με σκοπό να ανοίξουν το δρόμο για μελλοντικά έργα στον τομέα της ψηφιακής μεταρρύθμισης στον κατασκευαστικό κλάδο.

Αναδημοσίευση άρθρου του Γαλλικού blog  abcdblog.fr