Στις 25 Μαΐου 2023, η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργάνωσε και υλοποίησε με επιτυχία διαδικτυακή διεθνή συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+  “Building Matters”. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτων για τη λήψη βιώσιμων αποφάσεων στον τομέα των δομικών υλικών κατασκευής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι τόσο από τον Κατασκευαστικό κλάδο όσο και από τον εκπαιδευτικό τομέα από τις εξής χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ρουμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Σλοβενία και Βόρεια Μακεδονία. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η διεθνής ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και ιδεών σχετικά με τα βιώσιμα δομικά υλικά, καθώς και η ανάπτυξη κοινών συστάσεων σχετικά με τις πράσινες δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα των βιώσιμων δομικών υλικών.