Στις 23 Νοεμβρίου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Pact4Youth, η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με την U-studies διοργάνωσαν μία ημερίδα για την προσέλκυση των νέων στον Κατασκευαστικό κλάδο, προσκαλώντας συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου στις εγκαταστάσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ. Ο στόχος  ήταν η διεξαγωγή ανοιχτού διαλόγου και η διαμόρφωση στρατηγικών δράσεων προκειμένου να προσελκύσουμε νέους στον Κατασκευαστικό κλάδο.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν την τρέχουσα κατάσταση του Κατασκευαστικού τομέα στη χώρα μας, αξιολογώντας το επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού. Συζήτησαν επίσης για τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζονται στην προσέλκυση νέων στον Κατασκευαστικό κλάδο, εξετάζοντας πιθανές λύσεις και μέτρα και επικεντρώθηκαν στην γενική εικόνα του Κατασκευαστικού κλάδου που κατά γενική ομολογία πρέπει να βελτιωθεί ώστε να αποτελέσει επιλογή απασχόλησης του εργατικού δυναμικού αλλά και πιο ειδικά των νέων.

Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης αναμένεται να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες προτάσεις  που θα ενισχύσουν  την απασχόληση των νέων στον Κατασκευαστικό κλάδο, βελτιώνοντας παράλληλα και την εικόνα του πιο παραγωγικού τομέα της οικονομίας παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες μείνετε συντονισμένοι!