Τη ματαίωση του διαγωνισμού την προγραμματισμένη ημερομηνία, την διεξαγωγή του με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή   και  την απαλοιφή των  επιπλέον  όρων για ένα απλό οικοδομικό έργο ζητά  η Ένωση από το Δήμο Αμαρουσίου.