χωρίς να καλεί εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ  ”Για την διαμόρφωση ενός ορόφου του κτιρίου του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκοπούλου”