Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) ΔΕΝ έχει υπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Εργαζομένων στις Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, όπως αναληθώς αναφέρθηκε σε ηλεκτρονικά μέσα.

Αντίθετα η ΠΕΔΜΗΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), η μικρότερη από πλευράς αντιπροσωπευτικότητας στον κλάδο των δημοσίων έργων, προχώρησε μονομερώς σε σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τους Εργαζόμενους στις Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Επιθυμούμε την αποκατάσταση της αλήθειας σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που άπτεται του μέλλοντος των χιλιάδων εργαζομένων στις εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων της χώρας και που απαιτεί πολύ προσεχτικούς χειρισμούς υπό τις παρούσες συνθήκες.