Στις 4 Μαρτίου 2021, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+: BUNG στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της έρευνας που αφορά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB) στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες: Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία και Ιταλία, και η οποία συνοδεύεται από μία παρουσίαση σχετικών Καλών Πρακτικών.

Η συλλογή όλων των δεδομένων θα ενταχθεί σε ένα συλλογικό report το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί και επικοινωνηθεί τον ερχόμενο Απρίλη 2021.

 

Το έργο BUNG χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και αφορά το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω της δημιουργίας ενός  e-παιχνιδιού που θα αφορά την ανάπτυξη γνώσεων επαγγελματιών του Κατασκευαστικού Κλάδου σε γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τα nZEB κτίρια.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο του έργου στα αγγλικά εδώ