Στις 22 Μαρτίου 2021, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+: TAB4BUILDING στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της έρευνας που αφορά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με τη χρήση σύνθετων υλικών (FRPs) στον Κατασκευαστικό Κλάδο στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες: Ισπανία, Σλοβενία και Πολωνία.

Η συλλογή των δεδομένων θα ενταχθεί σε ένα συλλογικό report το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Απρίλη 2021.

Η έρευνα περνάει πλέον στη δεύτερη φάση της, όπου οι εταίροι θα προχωρήσουν στη διενέργεια συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες στη χρήση σύνθετων υλικών στον Κατασκευαστικό Κλάδο, προκειμένου να αποτυπωθούν οι ανάγκες εκπαίδευσης των αρχιτεκτόνων και αλλά και των επαγγελματιών μικρών οικοδομικών εταιρειών με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο αποτελεί το επόμενο στάδιο του έργου.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα!