28 και 29 Απριλίου, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια