2406

 

 
η ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 έργων του Προγράμματος ''ΘΗΣΕΑΣ'' που δεν έχουν ακόμη συμβασιοποιηθεί αποτελεί η πρόταση της Ένωσης στον Υφυπουργό Εσωτερικών  κ. Παρασκευά Κουκουλόπουλο