Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 διεξήχθη στην Αίθουσα της Αντιπροσωπείας της Ένωσης και η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ. Ψηφίσθηκε ομόφωνα ο απολογισμός πεπραγμένων και ο οικονομικός απολογισμός για το έτος 2012 καθώς και ο προϋπολογισμός του Τμήματος για το έτος 2013. Βασικό θέμα που απασχόλησε το σώμα ήταν και η εξακολουθούμενη οφειλή των Δήμων για έργα που έχουν ήδη εκτελεσθεί παρά την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για επιχορήγηση ποσού 253 εκατ. ευρώ σε 41 Δήμους της χώρας.