Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωνσταντίνος Χατζηδάκης έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».

Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου βρίσκεται εδώ.

Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν στην Ένωση τις απόψεις τους μέχρι και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022