Την ανησυχία για τη διάσπαση του ΕΦΚΑ Μαγνησίας σε δύο υποκαταστήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν  οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις  της περιοχής καταγράφει η επιστολή του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας προς το Τοπικό ΕΦΚΑ