Την έλλειψη ανταγωνισμού στο διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων Τσεπελόβου του Δήμου Ζαγορίου επισημαίνει το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου  με επιστολή του προς τον  Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου