Κατηγορία με ποσοστό εργασιών ανώτερο του 10%, λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψιν στους διαγωνισμούς ανάληψης έργων, αναφέρει, εκτός των άλλων, η διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ” και ζητά αναβολή και εκ νέου δημοπράτηση του έργου.