Ακύρωση διαγωνισμού που προκηρύσσεται ως προμήθεια  για να κληθούν οι πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου από το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων