Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου διαμαρτύρεται στο Δήμο Πάργας για συνοπτικούς διαγωνισμούς έργων.