Η υποχρεωτική σύμπραξη με  πτυχία κατηγορίας, που συμμετέχει με ποσοστό 3,3% στον προϋπολογισμό του δημοπρατούμενου έργου περιορίζει τον ανταγωνισμό, αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ιωαννιτών.