Απαλοιφή των υπερβολικών όρων και τροποποίηση της διακήρυξης για τη συντήρηση υποδομών δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ. Ιωαννιτών ζητά το Περιφερειακό΄Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου