Η ΠΕΔMΕΔΕ απέστειλε επιστολή προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου γιατί προκηρύσσει έργο ως προμήθεια.