Η Ένωση θεωρεί τεχνικά ορθή τη δημοπράτηση του έργου για τη δημιουργία υποδομών στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο ανά νησί και όχι ως ενιαίο έργο, αντιλαμβανόμενη τους όρους εθνικής ασφάλειας.

Επιπλέον θεωρεί ότι οι απαιτήσεις της εν λόγω διακήρυξης είναι υπερβολικές.

Η σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου  βρίσκεται εδώ