Στο διαγωνισμό για τον καθαρισμό των ποταμών που προκηρύσσει η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας δεν καλούνται προς συμμετοχή πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ.

Η διαμαρτυρία της Ένωσης βρίσκεται εδώ