Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσων  έχει προκηρύξει επτά  διαγωνισμούς,  για τον  καθαρισμό ρεμάτων διαφόρων δημοτικών ενοτήτων  της περιοχής, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί  ως «παροχή υπηρεσιών» και όχι ως «εκτέλεση έργου».

Η διαμαρτυρία της Ένωσης βρίσκεται εδώ