Διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο  «Αποχέτευση Νοτίου Τμήματος Νήσου Κυθήρων».

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Δήμο Κυθήρων για τη μη συμμόρφωσή του με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ