Πάγια θέση της ΠΕΔΜΕΔΕ αποτελεί η υποχρέωση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων να είναι πιστοποιημένες.

Όμως οι απαιτήσεις της διακήρυξης  για την προσκόμιση δέκα διαφορετικών πιστοποιήσεων για το  διαγωνισμό για τη «Βελτίωση οδικής ασφάλειας  Δήμου Σαλαμίνας»  μειώνουν τον ανταγωνισμό, ενισχύουν συνθήκες που δεσμεύουν υπέρμετρα και αδικαιολόγητα το δικαίωμα συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων .

Η ¨Ενωση ζητά την απαλοιφή των υπερβολικών   απαιτήσεων από τη διακήρυξη του υπόψιν διαγωνισμού.