Στο άρθρο του Πρώτου Θέματος για το εμβληματικό γεφύρι της Πλάκας, αναφέρονται όλοι οι συμμετέχοντες, πλην του Κατασκευαστή του Έργου, επισημαίνει, εκτός των άλλων,  η Ένωση στην επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Πολιτισμού