Τη ματαίωση του διαγωνισμού του έργου  με  τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου-Χολαργού» την προγραμματισμένη ημερομηνία, την απαλοιφή των επιπλέον υπερβολικών όρων  και  τη διεξαγωγή του με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού