Οι επιπλέον απαιτήσεις της  διακήρυξης  του διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Βελτίωση – επισκευή και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λοκρών» έχουν  ως αποτέλεσμα το μη νόμιμο  αποκλεισμό των καθ΄όλα ικανών να εκτελέσουν το έργο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, που διαθέτουν ανάλογη εμπειρία,  αναφέρει εκτός των άλλων η Ένωση στη διαμαρτυρία που απέστειλε προς τον Δήμαρχο, κ. Ζεκεντέ.