Χωρίς την τήρηση των διατάξεων των δημοσίων συμβάσεων περί απευθείας ανάθεσης , ο Δήμος Καμένων Βούρλων ανέθεσε απευθείας σύμβαση ποσού 19.836,60 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ

Η διαμαρτυρία της Ένωσης βρίσκεται εδώ