Ματαίωση διαγωνισμού και απαλοιφή του επιπλέον όρου της διακήρυξης για την κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων ΕΕΛ  Μ. Γυαλού  ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Ιεράπετρας