Τη ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων του 2021» την προγραμματισμένη ημερομηνία και την απαλοιφή του επιπλέον όρου, δεδομένου ότι  δεν έχει τηρηθεί η προαπαιτούμενη διαδικασία και  εμποδίζεται  αδικαιολόγητα η δημιουργία συνθηκών ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, ζητά η Ένωση από το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης